waterbassin renoveren

Het renoveren van waterbassins komt steeds meer aan de orde. In de jaren '80 en '90 zijn er veel waterbassins aangelegd. Deze staan op de nominatie om gerenoveerd te worden. Hieronder leest u hoe wij de renovatie van een regenwaterbassin uitvoeren.

#1 Tijd voor renovatie

Na een aantal jaren veroudert de bassinfolie en gaat scheuren, waardoor de dijken van de bassins beschadigen. Dan is het tijd voor renovatie.

#2 Het bassin leegpompen

Het groot onderhoud om het bassinzeil te vervangen, begint met het leegpompen van het bassin. Het water gaat in ander bassin of in de sloot.

#3 De afvoer van slib

Na het leegpompen blijft er een sliblaag achter, die wordt eruit gezogen en als slib afgevoerd. Dat kan naar een speciaal depot, maar uit kostenoogpunt is het advies om het op eigen terrein te houden.

#4 TALUDBEKLEDING VERWIJDEREN

Voordat de oude bassinfolie wordt verwijderd, moet de taludbekleding van de dijk af. Daartoe moeten de tegels - die de bekleding strak houden - uit de zakken worden gehaald en opgeslagen voor hergebruik.

#5 Herstelwerkzaamheden

Op de plaatsen waar de dijk is beschadigd of verzakt vinden herstelwerkzaamheden met aanvulling van grond of EPS-blokken plaats. De bovenkant van de dijk - kruin genoemd - wordt uitgevlakt zodat deze weer goed beloopbaar is.

#6 Verhogen of uitbreiden

Wanneer verhoging of uitbreiding van het bassin nodig is, worden de dijken geheel opnieuw opgezet. Dat gebeurt volledig met 3D-GPS waarbij de bassinfolie gelijktijdig in productie gaat.

#7 Aanleg van de drainage

Als het grondwerk klaar is, wordt er drainage aangelegd. Dit is nodig voor de afwatering van grondwater, zodat de bassinfolie niet gaat drijven en voor het afluchten - om luchtbellen te voorkomen.

#8 INSPECTIE GRONDWERK

Voordat de nieuwe folie erin gaat, vindt controle op scherpe delen plaats. Als er bijvoorbeeld schelpen of puin in het grondwerk zitten, dekken we het grondwerk af met viltdoek om te voorkomen dat de bassinfolie kapot gaat.

#9 Uitrollen en intrekken

Nadat een kraan de rol folie in het bassin heeft gehesen, kan het uitrollen en intrekken beginnen. Hierbij zijn hulptroepen van de teler nodig. De folie wordt buitendijks in een sleuf met grond verankerd.

#10 afsluiten en aansluiten

Vervolgens brengen medewerkers de doorvoermanchetten om de leidingen aan, die door de folie heen komen, om ze waterdicht af te sluiten. Daarna worden de zuigleiding en invoerleidingen opnieuw aangesloten.

#11 Het talud bekleden

De taludbekleding gaat over de dijk van buiten (eveneens verankerd in de grondsleuf) naar binnen, waar de tegels in de tegelzoom gaan voor het strak houden van de bekleding. 

#12 ANTI-ALG AFDEKKING

Eventueel passen we een anti-alg afdekking toe, waarmee zonlicht is tegen te houden om algengroei tegen te gaan. Deze drijvende afdekking met drijvers aan de onderkant kan water doorlaten.