Rijk zwaan dinteloord

Voor Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel leggen wij een nieuw waterbassin aan van ca. 18000 m3. Vanwege het zettingsgevoelige gebied passen we een voorbelasting toe.